Nyseryllik, flerårig urt i kurvplantefamilien. 20–60 cm høy, bladene er hele med skarpe tenner. Kurvene er samlet i en halvskjerm, hver kurv er ca. 1 cm bred med hvite kantkroner. Nyseryllik er en eurasiatisk art som først i nyere tid er blitt spredt her i landet. Vokser på litt fuktig dyrket mark, på gressbakke og langs veikanter over hele landet, opp til 1230 moh i Hordaland. Nyseryllik sprer seg både med frø og jordstengler. Den opptrer som ugress i fuktig eng og åker, men er sjelden særlig brysom. Kan bekjempes ved radrensing og med fenoksysyrer. Blomstene og roten har blitt brukt til nysepulver. Se artstegning, ryllik.