Nying, bål av to stokker over hverandre, holdt fra hverandre ved «beitkøler»; overstokken støttes opp av skråstilte vedkubber, «haldmerrer», og til å få varmen i gang brukes tyrifliser, «kvann». Også om vanlig stokkild, bål.