Nunchako, kinesisk slagvåpen av to sammenlenkede stokker.