Nummeropera, opera som ikke er gjennomkomponert, men veksler mellom talt dialog eller resitativer og «nummer», det vil si arier, duetter, korscener og annet. Oppstod på slutten av 1600-tallet i Italia, der den fikk sin mest typiske utforming og var den vanlige operaform langt inn på 1800-tallet.