Numerus clausus, begrenset antall; forholdsregler som innebærer at bare et bestemt antall personer får adgang til visse yrker, høyere utdanning osv.