Numerus er det samme som tall eller antall. Ordet brukes særlig i språkvitenskapen når det er snakk om ord som kan bøyes i entall og flertall.