Numerisk værvarsling, beregning av endringer i atmosfæriske forhold ved tallmessig (numerisk) løsning av de hydrodynamiske og termodynamiske ligninger. Omhandler særlig den storstilte fordeling av lufttrykk og temperatur, og forutsetter bruk av raske elektroniske datamaskiner. Se værvarsling.