Nukleaser, (til nukleus), enzymer som katalyserer den hydrolytiske spaltningen av nukleinsyrer. Man skjelner mellom endonukleaser, som angriper inne i molekylet, og eksonukleaser, som bare angriper fra enden. Noen nukleaser angriper bare DNA (deoksyribonukleinsyre), andre bare RNA (ribonukleinsyre), og ofte bare ved visse nukleotider. Dette har vært nyttig for undersøkelsen av nukleotidrekkefølgen i nukleinsyrer. En spesiell gruppe bakterielle nukleaser, restriksjonsendonukleasene, spalter DNA ved visse grupperinger av nukleotider. De er et hovedverktøy ved genmanipulering (se nukleinsyrer).