Luftens middeltemperatur i november er preget av tiltakende avkjøling, særlig i innlandet. Middeltemperaturen ligger over 0 °C i kyststrøkene og nord til Vest-Finnmark. November er en nedbørrik måned i kyststrøkene. Se ellers Norge (klima).