Nouveau riche, ny-rik, en som er blitt rik i en fart, oppkomling (brukt nedsettende).