Notifikasjon, meddelelse, brukes særlig om underretning som i visse tilfeller er nødvendig for å bevare en rett (f.eks. i vekselforhold ved protest). I folkeretten betyr notifikasjon en meddelelse fra en stat, rettet til en eller flere andre stater, med det formål å tvinge adressaten til å foreta visse handlinger hvis den vil unngå rettstap el.l.