En notar er en person hvis underskrift etter lovgivningen i vedkommende land utfører notarialforretninger, det vil si at han eller hun står for opprettelse av og stadfesting av visse dokumenter. I Norge kalles notaren notarius publicus.