Notar, person hvis underskrift etter lovgivningen i vedkommende land har offentlig troverdighet, og hvis medvirkning i tilfelle trenges ved opprettelse av visse dokumenter. I Norge kalles han notarius publicus.