Notabelmøtet, møte som ble holdt på Eidsvoll 16. februar 1814, innkalt av den danske stattholder prins Christian Frederik som en reaksjon på Kieltraktaten. På møtet kunngjorde prinsen at han ville gjøre Norge til et eget kongedømme med seg selv som konge. Dette vakte motstand blant de 21 møtedeltakerne, som hevdet at suvereniteten over Norge lå hos det norske folk, og at det derfor måtte innkalles en folkevalgt grunnlovgivende forsamling, jf. folkesuverenitetsprinsippet. Etter å ha gitt landet en grunnlov skulle så denne forsamlingen foreta valg av konge. Christian Frederik bøyde seg for dette og sendte få dager etter ut et åpent brev der han varslet om at det skulle velges en grunnlovgivende forsamling. Se Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814.