Norsk asal, treart i rosefamilien, 3–5 m høyt, med eggformete blad. Finnes i urer og på steinete steder langs kysten i Sør-Norge. Se også asal.