Normalløsninger er innen kjemi en foreldet betegnelse på løsninger som per liter inneholder en gramekvivalent av et kjemisk virksomt stoff. Betegnelsen benyttes noe i farmasøytiske fag.