Normalitet er i kjemien en eldre konsentrasjonsangivelse for løsninger, særlig brukt ved titrimetri. Nå brukes begrepet molaritet i stedet.