Normalisering av relasjonsdatabaser er å finne et sett av tabeller som hindrer dobbeltlagring og sikrer korrekt sammenheng mellom data. Det var E.F. Codd som introduserte relasjonsmodellen i 1970, og som også hadde utviklet en teori for hvordan en relasjonsdatabase skulle konstrueres. Normalisering er et sentralt begrep i denne sammenheng.