Norhybrid, navn på krysningspurke mellom svinerasene norsk landsvin og yorkshire. Norsk svineavl er basert på slaktegrisproduksjon med en slik krysningsmor. Mer fruktbare enn renrasede purker.