Nordlig piggål, benfiskart i piggålfamilien. Langstrakt kropp med 20–21 pigger i gattfinnen. Ryggfinnen består bare av 10–11 pigger. Lengde opptil 1,2 m. Arten er trolig kosmopolitisk utbredt og lever på 125–2500 m dyp. Et funn ved Bjørnøya 1949 og et på Storegga utenfor Møre 1984.