Nordlandsrørkvein, flerårig art i gressfamilien. 50–150 cm høy, med 3–4 leddknuter og to korte hårdusker ved den 5 mm lange slirehinnen. Toppen er åpen, tettgrenet og brunfiolett. Nordlandsrørkveien er en eurasiatisk art som her i landet bare vokser i fjellskoger i Nord-Trøndelag og Nordland.