Rutenettnord, også kalt grid nord, retningen av nord–sør-linjen i kartets rutenett. Denne faller sammen med geodetisk nord bare langs tangeringsmeridianen.