Magnetisk nord. Den nordretningen som magnetnålen på et kompass viser, når den ikke påvirkes av lokale forstyrrelser (se misvisning).