Nonsblom, ettårig art i nøkleblomfamilien. 5–30 cm lang, med mursteinsrøde eller blå blomster, finnes av og til som åkerugress, på strandkanter, antagelig først innført som ballastplante. Det engelske navnet er scarlet pimpernel, herav romanfiguren Den røde pimpernell.