Nondestruktiv prøving, ikke-destruktiv prøving, metoder til inspeksjon og utprøving av materialer og konstruksjoner uten at disse ødelegges. Mye brukt på støpte og sveisede konstruksjoner. Vanlige metoder for nondestruktiv prøving er røntgenfotografering (evt. ved bruk av radioaktive isotoper for særlig tykke eller vanskelig tilgjengelige deler), inspeksjon ved ultralyd og magnetisk prøving. Se også materialprøving.