Nobel, fin, edel, fornem, som vitner om edelt sinnelag.