Noanavn, navn eller ord som blir brukt i stedet for det egentlige fordi dette, pga. overtro eller religion, oppfattes som farlig; f.eks. gråbein for ulv, Gamle-Erik for djevelen.