Nivellere, bestemme høydeforskjeller; jevne ut, gjøre slett. I figurlig betydning utjevne; forflate.