Grad eller trinn av utvikling eller kvalitet på f.eks. intellektuelt, kunstnerisk eller moralsk område.