Nitrosyl, betegnelse på atomgruppen NO når den foreligger som kation NO+ eller som ligand i koordinasjonsforbindelser, f.eks. nitrosylsvovelsyre, NOHSO4.