Nitromannitol, mannitol heksanitrat, eksplosiv forbindelse som fremstilles ved behandling av mannitol med salpetersyre og svovelsyre. En salpetersyreester av mannitol. Fargeløse krystaller, smelter ved ca. 112 °C. Anvendes oppblandet med karbohydrater i medisinen ved hjertesykdommer.