Nitro-, prefiks (forstavelse) som brukes om forbindelser hvor hydrogen er erstattet av nitrogendioksid, NO2, om estere av typen nitroglyserol, om visse mineraler, f.eks. nitrokalitt (KNO3) og om enkelte nitrogenholdige forbindelser.