Nitratforgiftning, forgiftning som ikke helt sjelden forekommer hos drøvtyggere på beite, enten ved at dyrene slikker i seg kunstgjødsel, eller ved stort inntak av nitratholdige beiteplanter. Ved sterk nitratgjødsling kan bladene på enkelte beiteplanter i rask vekst bli sterkt nitratholdige. Hos drøvtyggere reduseres nitrat til nitritt i vomma, og i blodet omdanner nitritt hemoglobin til methemoglobin. Det gjør blodet sjokoladefarget og nedsetter dets transportkapasitet for oksygen. Nitritt virker også utvidende på de små blodkar. Begge disse forhold vil medføre nedsatt oksygenforsyning til vevene, og dyrene vil kunne dø av «indre kvelning». I Norge sees nitratforgiftning særlig hos sau og ku som beiter på hå eller fôrmargkål om høsten.