Nitratassimilasjon, omdannelse av nitrat i plantenes stoffomsetning. Nitrat, den vanligste nitrogenkilden, reduseres i plantene via nitritt til ammonium, og nitrogenet går så inn i organiske forbindelser. Se nitrogenassimilasjon.