Niser, hvalfamilie i underordenen tannhvaler. Forholdsvis små hvalarter; kroppslengde 120–220 cm, vekt 25–125 kg. Mange likheter med delfiner, men har butt snute og er noe mer kraftig bygd. Familien består av seks arter, som forekommer i kyststrøk på begge sider av nordlige Atlanterhavet, i det nordlige Stillehavet, samt utenfor Sør-Amerika og det sørlige Asia. I norske farvann finnes bare én art, nise.