Niobesommerfugl, sommerfuglart (perlemorsommerfugl) i familien nymfevinger. Oversiden er oransje med svarte flekker, undersiden er med eller uten perlemorskimrende tegninger. Vingespenn 41–57 mm. Arten flyr fåtallig på tørrenger i Sørøst-Norge og indre deler av Vestlandet fra juli til august. Larvene lever på fiolarter.