Nilvaran, krypdyrart i varanfamilien. Kroppen grønnblå med gule bånd og flekker. Den største øglen i Afrika, kan bli 2 m lang. Den er utbredt ved elver og sjøer i hele Afrika, særlig sør for Sahara. Lever av fugler, små pattedyr og amfibier, men tar også snegler, bløtdyr og krokodilleegg. Hunnen legger omkring 50 egg som hun graver ned, gjerne ved siden av en termittue. Det drives jakt på den både på grunn av kjøttet og skinnet.