Nilabbor, benfiskart i nilabborfamilien (Latidae). En velkjent, stor afrikansk rovfisk, opptil 200 kg og 1,9 m ved 15-årsalder. Opprinnelig en elvefisk, men danner bestander av storvokst fisk i store innsjøer. Gyter 1–12 mill. egg ut i «åpent» vann (pelagisk), og yngelen lever først pelagisk for senere å tilbringe sitt første leveår i strandkanten. Som voksne lever de igjen pelagisk. 20–75 cm lange nilabborer lever av fisk og reker, mens større eksemplarer bare spiser fisk og får dermed en særlig rask vekst. Utbredt fra Niger og Tchad til Nilen og de store østafrikanske sjøer. Viktig matfisk; kommersielt fiske særlig i Tchadsjøen. Utsatt i Victoriasjøen, hvor den har utryddet de fleste av de lokalt utviklede (endemiske) ciklideartene.