Nikkevintergrønn, flerårig urt i lyngfamilien. 5–20 cm høy, med mørkegrønne blad som ikke sitter i rosett slik som hos andre vintergrønnarter. Blomstene er grønnhvite eller gulhvite og vender til samme side. Nikkevintergrønn vokser i lyngmark og skog over hele landet, opp til 1370 moh.