Nidstang, stang utstyrt på krenkende måte, reist for å håne eller skade. Best kjent er den nidstang med et avhugd hestehode som Egil Skallagrimsson reiste mot Eirik Blodøks og dronning Gunhild; jfr. G. Vigelands skulptur Egil Skallagrimsson.