Niacin er et annet navn på nikotinsyre, som er et B-vitamin.