Nevrolingvistisk programmering, alternativ psykoterapiform utviklet av Richard Bandler og John Grinder i 1970-årene. Det er en form for suggesjonsbehandling der man søker å nøytralisere problematiske emosjoner og reaksjoner ved å lære klienten å fremkalle den motsatte emosjon og positive mestringsopplevelser.