Nettverksuniversitet, universitet som deltar i samarbeid med andre universiteter slik at de bl.a. fordeler forsknings- og undervisningsoppgaver mellom seg på en måte som tjener alle de involverte universitetene. Muliggjøres bl.a. ved hjelp av Internett-teknologi.