Nettundervisning, se nettbasert opplæring, fjernundervisning, Norgesuniversitetet.