Nettmåler, sommerfuglart i familien målere. Fremvingene er svarte med et nettaktig mønster av 7 uregelmessige tverrlinjer. Bakvingene er lyst grå. Vingespenn 23–27 mm. Arten er ganske vanlig i skog og kratt på fuktig jord i Sør-Norge der springfrø, larvenes næringsvekst, vokser. Den flyr fra juni til august.