Nettfly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvingene er gråbrune til svartgrå med hvitgrå ribber i et nettaktig mønster. Vingespenn 36–46 mm. Arten flyr fra juni til juli og er vanlig på vegetasjonsrik, åpen mark og ved skogholt i kyststrøk fra Oslofjordområdet til Hordaland. Larvene lever på en rekke trær og urter, og kan av og til være skadedyr på prydplanter, bl.a. ringblomst.