Nettålebrosme, benfiskart i ålekvabbefamilien. Ligner nordlig ålebrosme, men er større og kraftigere (opp til 35 cm). Utbredt i arktiske hav inkludert rundt Svalbardog Jan Mayen, men ikke sør til Norge.