Nerd, person som er spesielt flink på et relativt smalt område; ofte (men ikke alltid) særlig brukt om personer som har begrensede interesser og evner utover sitt spesialfelt. Opprinnelig ble ordet brukt om kjedelige, affekterte personer, og senere fikk det stor utbredelse som slangord om «fagidioter» uten sosiale evner eller appell. Etter hvert har det fått en mer positiv klang, og nerd (evt. «datanerd») brukes nå særlig om personer som har store kunnskaper om og stor interesse for datamaskiner og IT.