Neologi er en språklig eller religiøs nydannelse. Om språklige nydannelser brukes også ordet neologisme.