Nemipterider, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Tropiske saltvannsfisk i Indiske hav og Stillehavet. Omfatter 62 arter, de fleste under 30 cm lange. Enkelte er giftige, mens andre er viktige matfisk. Kjennes på de lange strålene i øverste del av halefinnen og gattfinnen.