Nelliktrips, tripsart i familien Thripidae. 1 mm lang, gulbrun med trådsmal kropp. Nymfene er langstrakte og gule. De lever på plantene, men fullfører utviklingen i jorden. En generasjon utvikler seg på ca. 4 uker. Vanlig forekommende art, særlig i veksthus, hvor den kan gjøre stor skade på nellik, slangeagurk m.fl. Både nymfer og voksne trips suger plantesaft. På nellik fører dette til flekkete kronblad og skjeve blomster, og på agurk til flekker på bladene, som først er sølvaktige, senere brune og visne, mens fruktene kan få en skurvet overflate. Biologisk bekjempelse med tripsrovmidd, Amblyseius cucumeris, og nebbteger i slekten Orius, kan brukes mot nelliktrips.